Återköp av egna aktier

Bemyndigande

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har beslutat att fortsätta utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman den 19 maj 2016. Styrelsen i Com Hem Holding AB har beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 450 miljoner kronor fram till och med 30 november 2016. Maximalt får 18 000 000 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.

För ytterligare information se pressmeddelanden:

För information om antalet återköpta aktier: