Övrigt

Konsument ARPU

Genomsnittlig konsument ARPU beräknas genom att dividera alla intäkter från digital-TV, bredband, fast telefoni och andra intäkter som kan allokeras till varje tjänst för den aktuella perioden med det genomsnittliga totala antalet unika konsumentkunder för den perioden och därefter med antalet månader i perioden. Det genomsnittliga antalet abonnemang beräknas som antalet unika konsumentkunder på den första dagen i respektive period plus antalet unika kunder på den sista dagen av respektive period, dividerat med två.

Företags ARPU

Genomsnittlig B2B ARPU beräknas genom att dividera alla intäkter från bredband, fast telefoni och andra intäkter som kan allokeras till varje tjänst för den aktuella perioden med det genomsnittliga totala antalet unika B2Bkunder för den perioden och därefter med antalet månader i perioden. Det genomsnittliga antalet abonnemang beräknas som antalet unika B2Bkunder på den första dagen i respektive period plus antalet unika kunder på den sista dagen av respektive period, dividerat med två.