Finansiella rapporter & presentationer

Här presenteras finansiella rapporter för Com Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan sedan juni 2014.

Den 11 juli 2018 slutförde Com Hem en omrevision av finansiella rapporter avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten i samband med fusionen med Tele2 som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). I samband med omrevisionen har Com Hem gjort vissa justeringar av sina bokslut för året som avslutades den 31 december 2017 och för första kvartalet 2018 i enlighet med amerikansk revisionsstandard (AICPA). Detaljer finns i excel filen i sektionen ”Omreviderade Finansiella Rapporter”. Finansiella rapporter från Q2 2018 och framåt förbereds enligt amerikansk revisionsstandard.

Com Hem Sweden AB

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit Webbsändning MP3 Övrigt
21 februari, 2018 Årsredovisning 2017 Com Hem Holding AB
21 februari, 2018 GRI Rapport 2017 Com Hem Holding AB
23 februari, 2017 Årsredovisning 2016 Com Hem Holding AB
23 februari, 2017 GRI Rapport 2016 Com Hem Holding AB
19 april, 2016 Delårsrapport Q1 2016 Com Hem Holding AB
15 april, 2016 Årsredovisning 2015 Com Hem Holding AB
15 april, 2016 GRI Rapport 2015 Com Hem Holding AB
11 april, 2015 Årsredovisning 2014 Com Hem Holding AB