Finansiella rapporter & presentationer

Här presenteras finansiella rapporter för Com Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan sedan juni 2014.

Den 11 juli 2018 slutförde Com Hem en omrevision av finansiella rapporter avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten i samband med fusionen med Tele2 som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). I samband med omrevisionen har Com Hem gjort vissa justeringar av sina bokslut för året som avslutades den 31 december 2017 och för första kvartalet 2018 i enlighet med amerikansk revisionsstandard (AICPA). Detaljer finns i excel filen i sektionen ”Omreviderade Finansiella Rapporter”. Finansiella rapporter från Q2 2018 och framåt förbereds enligt amerikansk revisionsstandard.

Com Hem Sweden AB

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit Webbsändning MP3 Övrigt
15 november, 2015, 12:00 Sell side analyst lunch på Com Hem Com Hem Holding AB
3 november, 2015, 07.30 Delårsrapport Q3 2015 Com Hem Holding AB
17 september, 2015, 08:00 Goldman Sachs Annual Communacopia Conference, New York Com Hem Holding AB
27 maj, 2015, 12:00 Analytikersamtal 27 maj, uppdatering efter årsstämman Com Hem Holding AB
14 juli, 2015, 07.30 Delårsrapport Q2 2015 Com Hem Holding AB
6 maj, 2015, 07.30 Delårsrapport Q1 2015 Com Hem Holding AB
11 april, 2015 Årsredovisning 2014 Com Hem Holding AB
10 februari, 2015, 07.30 Bokslutskommuniké 2014 Com Hem Holding AB