Finansiella rapporter & presentationer

Här presenteras finansiella rapporter för Com Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan sedan juni 2014.

Den 11 juli 2018 slutförde Com Hem en omrevision av finansiella rapporter avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten i samband med fusionen med Tele2 som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). I samband med omrevisionen har Com Hem gjort vissa justeringar av sina bokslut för året som avslutades den 31 december 2017 och för första kvartalet 2018 i enlighet med amerikansk revisionsstandard (AICPA). Detaljer finns i excel filen i sektionen ”Omreviderade Finansiella Rapporter”. Finansiella rapporter från Q2 2018 och framåt förbereds enligt amerikansk revisionsstandard.

Com Hem Sweden AB

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit Webbsändning MP3 Övrigt
18 oktober, 2016 Delårsrapport Q3 2016 Com Hem Holding AB
12 juli, 2016 Delårsrapport Q2 2016 Com Hem Holding AB
8 juni, 2016 Förvärv av Boxer Sweden Com Hem Holding AB
19 april, 2016 Delårsrapport Q1 2016 Com Hem Holding AB
15 april, 2016 Årsredovisning 2015 Com Hem Holding AB
15 april, 2016 GRI Rapport 2015 Com Hem Holding AB
April, 2016 Reviderad historisk intäktsfördelning Com Hem Holding AB
9 februari, 2016, 07.30 Bokslutskommuniké 2015 Com Hem Holding AB