Finansiella rapporter & presentationer

Här presenteras finansiella rapporter för Com Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan sedan juni 2014.

Den 11 juli 2018 slutförde Com Hem en omrevision av finansiella rapporter avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten i samband med fusionen med Tele2 som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). I samband med omrevisionen har Com Hem gjort vissa justeringar av sina bokslut för året som avslutades den 31 december 2017 och för första kvartalet 2018 i enlighet med amerikansk revisionsstandard (AICPA). Detaljer finns i excel filen i sektionen ”Omreviderade Finansiella Rapporter”. Finansiella rapporter från Q2 2018 och framåt förbereds enligt amerikansk revisionsstandard.

Com Hem Sweden AB

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit Webbsändning MP3 Övrigt
18 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018 Com Hem Holding AB
29 augusti, 2018 Reviderad Koncernredovisning för Com Hem per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2017, 2016 och 2015 Com Hem Holding AB
11 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018 Com Hem Holding AB
11 juli, 2018 Omreviderade Finansiella Rapporter Com Hem Holding AB
17 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018 Com Hem Holding AB
21 februari, 2018 Årsredovisning 2017 Com Hem Holding AB
21 februari, 2018 GRI Rapport 2017 Com Hem Holding AB
23 januari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 Com Hem Holding AB