Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
30 april, 2018 Årsredovisning 2017 Com Hem Sweden AB
28 april, 2017 Årsredovisning 2016 Norcell Sweden Holding 3 AB
16 juni, 2016 Årsredovisning 2015 Norcell Sweden Holding 3 AB
15 april, 2016 Årsredovisning 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
6 juli, 2015 Årsredovisning 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
16 juni, 2015 Årsredovisning 2014 Norcell Sweden Holding 3 AB
26 mars, 2014 Årsredovisning 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
26 mars, 2014 Annual Bond Report 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 mars, 2013 Årsredovisning 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 mars, 2013 Annual Bond Report 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
april, 2012 Årsredovisning 2011 Norcell Sweden Holding 2 AB