Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
11 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018 Com Hem Sweden AB
23 januari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 Com Hem Sweden AB
11 juli, 2017 Delårsrapport Q2 2017 Com Hem Sweden AB
31 januari, 2017 Delårsrapport Q4 2016 & Bokslutskommuniké 2016 Norcell Sweden Holding 2 AB
12 juli, 2016 Delårsrapport Q2 2016 Norcell Sweden Holding 2 AB
9 februari, 2016 Delårsrapport Q4 2015 & Bokslutskommuniké 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
3 november, 2015 Delårsrapport Q3 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
14 juli, 2015 Delårsrapport Q2 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
6 maj, 2015 Delårsrapport Q1 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 februari, 2015 Delårsrapport Q4 2014 & Bokslutskommuniké 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
4 november, 2014 Delårsrapport Q3 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
15 juli, 2014 Delårsrapport Q2 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
2 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
14 februari, 2014 Delårsrapport Q4 2013 & Bokslutskommuniké 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
28 november, 2013 Delårsrapport Q3 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 augusti, 2013 Delårsrapport Q2 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
24 maj, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
20 februari, 2013 Delårsrapport Q4 2012 & Bokslutskommuniké 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
12 november, 2012 Delårsrapport Q3 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
28 augusti, 2012 Delårsrapport Q2 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
29 maj, 2012 Delårsrapport Q1 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB