Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
12 november, 2012 Delårsrapport Q3 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
28 augusti, 2012 Delårsrapport Q2 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
29 maj, 2012 Delårsrapport Q1 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
april, 2012 Årsredovisning 2011 Norcell Sweden Holding 2 AB