Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
28 november, 2013 Delårsrapport Q3 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 augusti, 2013 Delårsrapport Q2 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
24 maj, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 mars, 2013 Årsredovisning 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 mars, 2013 Annual Bond Report 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
20 februari, 2013 Delårsrapport Q4 2012 & Bokslutskommuniké 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB