Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
4 november, 2014 Delårsrapport Q3 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
15 juli, 2014 Delårsrapport Q2 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
2 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
26 mars, 2014 Årsredovisning 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
26 mars, 2014 Annual Bond Report 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
14 februari, 2014 Delårsrapport Q4 2013 & Bokslutskommuniké 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB