Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
3 november, 2015 Delårsrapport Q3 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
14 juli, 2015 Delårsrapport Q2 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
6 juli, 2015 Årsredovisning 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
16 juni, 2015 Årsredovisning 2014 Norcell Sweden Holding 3 AB
6 maj, 2015 Delårsrapport Q1 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 februari, 2015 Delårsrapport Q4 2014 & Bokslutskommuniké 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB