Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
12 juli, 2016 Delårsrapport Q2 2016 Norcell Sweden Holding 2 AB
16 juni, 2016 Årsredovisning 2015 Norcell Sweden Holding 3 AB
15 april, 2016 Årsredovisning 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
9 februari, 2016 Delårsrapport Q4 2015 & Bokslutskommuniké 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB