Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
11 juli, 2017 Delårsrapport Q2 2017 Com Hem Sweden AB
28 april, 2017 Årsredovisning 2016 Norcell Sweden Holding 3 AB
31 januari, 2017 Delårsrapport Q4 2016 & Bokslutskommuniké 2016 Norcell Sweden Holding 2 AB