Finansiering finansiella rapporter & presentationer

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
11 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018 Com Hem Sweden AB
30 april, 2018 Årsredovisning 2017 Com Hem Sweden AB
23 januari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 Com Hem Sweden AB