Kalender

Bokslutskommuniké 2017

23 januari, 2018
Com Hem publicerar bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 23 januari omkring kl. 07.30 CET. Rapporten p... Läs mer

Extra bolagsstämma 2018

21 september, 2018
Aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, kallas härmed till extra bolagsstämma fr... Läs mer