Tysta perioder

Företaget tillämpar en tyst period som börjar på den sista dagen av nuvarande rapporteringsperiod, men inte mindre än 10 arbetsdagar före publiceringen av helårsrapport eller delårsrapport.

Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.

Com Hems tysta perioder framgår i den finansiella kalendern.