Marknadsöversikt

Com Hem bedriver sin verksamhet i Sverige, som 2016 hade uppskattningsvis 4,8 miljoner bostäder enligt Statistiska Centralbyrån.

Av de 4,8 miljoner bostäderna är 2,7 miljoner flerfamiljshus (MDU) och 2,1 miljoner enfamiljshus (SDU). Com Hem koncernen har cirka 2 miljoner säljbara adresser i MDU marknaden och cirka 970 000 säljbara adresser i SDU marknaden. Koncernen har som mål att addera ytterligare 30 000 säljbara adresser då många av dem uppgraderas från DSL till fiber.

Vår marknad består av bredband, tv och fasta telefonitjänster för privatkunder, samt bredband och telefonitjänster för små och medelstora företag. Den svenska marknaden för de tjänster vi tillhandahåller kan delas upp i uppkoppling via koaxialkabel, fiber och koppar, satellitnät, markbundet nät samt mobilt nät.

Technical platforms in the market

Bredbandsmarknaden

Den fasta bredbandsmarknaden har vuxit stadigt under de senaste åren. I mitten av 2017 fanns det 3,5 miljoner abonnenter med fast bredband på den svenska marknaden, motsvarande en årlig tillväxt med 5,0%. Com Hems marknadsandel uppgick till 20,5% i mitten av 2017 vilket var en ökning med 0,2 procentenheter sedan mitten av 2016.

Markandsandelar fasta bredbandsabonnemang H1 2017

Tv-marknaden

I mitten av 2017 fanns det 5,2 miljoner tv-abonnenter i Sverige (digitalt och analogt) vilket är en minskning med 0,3 procent mitten av 2016. Marknaden för digital-tv som var i nedgång under 2013 och 2014 började växa igen under 2015 (0,7 procent) och växte med 0,4 procent mellan första halvåret 2016 och första halvåret 2017, främst på grund av ökad efterfrågan på IPTV. I mitten av 2017 hade Com Hem en marknadsandel om 22,6%, vilket motsvarar en uppgång om 0,2 procentenheter jämfört med mitten av 2016, medan Boxers marknadsandel minskade till 16,0% från 17,8%.

Marknadsandelar tv-abonnemang H1 2017

Telefonimarknaden

Marknaden för fast telefoni har minskat under de senaste åren. I mitten av 2017 fanns det 2,1 miljoner fasta telefonabonnemang bland de svenska hushållen, en minskning på 15,7 procent jämfört med mitten av 2016. Com Hem ökade trots nedgången sin marknadsandel med 0,9 procentenheter till 13,2 procent från mitten av 2016 till mitten av 2017.

Marknadsandelar abonnemang fast telefoni H1 2017

Företagsmarknaden

Efterfrågan på mobila tjänster har fortsatt att öka på den svenska företagsmarknaden. Antalet unika mobilabonnemang ökade med 3,3% under första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016 till ett totalt antal om 3,6 miljoner abonnemang.

Marknaden för fast telefoni har minskat under de senaste åren totalt antal abonnemang minskade med 11,8% mellan första halvåret 2016 och första halvåret 2017. Antalet abonnemang på fast bredband minskade med 1,5% under första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016 på grund av en minskning om 12,4% i DSL-abonnemang.