Hållbarhet

Digital livskvalitet

Eftersom vårt nätverk når ungefär hälften av de svenska hushållen är vi en viktig drivkraft för digitala Sverige. Vi vill släppa loss kraften i vårt nätverk, våra produkter och tjänster för att förbättra vardagen och ge fler människor tillgång till kraftfulla digitala tjänster. Med detta följer ett stort ansvar för att digitaliseringen i Sverige sker på ett hållbart sätt utifrån ett socialt, politiskt och miljömässigt perspektiv.

Com Hems hållbarhetsarbete utgår från två fokusområden – demokrati och säkerhet. Det är nämligen inom dessa områden som vi ser störst utmaningar när vi mäter den digitala livskvaliteten i Sverige genom Com Hem-kollen. När det gäller demokrati handlar det om att undvika att digitala klassklyftor skapas i samhället. När det gäller säkerhet handlar det om att alltför många känner sig otrygga på nätet. Detta har drivit oss att utveckla vårt nätverk och våra tjänster. Det är också därför vi vill dela med oss ​​av våra insikter om Sveriges digitala livskvalitet.

Vårt arbete har resulterat i ett antal insikter och råd om hur man drar nytta av de möjligheter som kommer med digitalisering. Dessa insikter samlas på vår webbplats om digital livskvalitet.

Hållbarhetsrapportering

Som en del av vår årsredovisning producerar vi en GRI-rapport och en hållbarhetsrapport. Dessa rapporter finns att läsa nedan.