Syfte och strategi

Com Hem finns till för att släppa loss kraften i vår infrastruktur, produkter och tjänster för att säkerställa den bästa möjliga digitala livskvaliteten i Sverige.

Den digitaliseringsvåg som sveper över oss alla förändrar samhället i grunden – allt ifrån konsumtionsmönster och resvanor, till hur vi formar våra politiska åsikter och hur vi förhåller oss till omvärlden. Svenska hushåll är digitala storkonsumenter och använder ungefär dubbelt så mycket datakapacitet som i andra delar av Europa. Samtidigt ökar hushållens efterfrågan med 40 procent från år till år.

Vårt nät når ungefär hälften av landets hushåll vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi vill att alla människor över hela landet ska ha rätt förutsättningar för att släppa loss kraften i sina digitala liv på sina egna villkor.

Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste kunder. Den viktigaste parametern i vår verksamhet är kundnöjdhet, vilket mäts i NPS (Net Promoter Score), och vi tror att investeringar som ökar kundnöjdhet skapar långsiktig tillväxt och värde för våra aktieägare.

Det har drivit oss att utveckla vårt nätverk och våra tjänster. Det är också därför vi vill dela med oss av våra insikter kring hur Sverige mår digitalt.

Våra insikter har resulterat i ett antal råd och tips kring hur du kan dra större nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför. Dessa insikter finns samlade på vår sida som är dedikerad till digital livskvalitet.