Tillväxtmotorer

Våra tillväxtmotorer förklarar hur vi skapar långsiktigt värde för våra intressenter. Vår strategi innebär att ha många tillväxtmotorer samtidigt för att skapa hållbar tillväxt under lång tid utan att vara beroende av en enda tillväxtmotor. Vi förväntar oss inte att alla tillväxtmotorer leder till betydande framsteg varje kvartal, men i det långa loppet är det så här vi får bolaget att växa.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet är vår viktigaste tillväxtmotor eftersom det bidrar till ökad möjligheten att kontrollera prissättningen, skapar lojalitet bland våra kunder och reducerar konsumentchurn.

Genomsnitt av konsumentchurn för perioden

Expansion av univers

Com Hem gick under 2016 in i villamarknaden och har nu som mål att addera 1 000 000 hushåll vilket representerar en femtioprocentig ökning av koncernens univers till 3 000 000 år 2020. Expansion in i villamarknaden ger oss möjlighet att växa vår marknadsandel i Sverige och att sälja våra tjänster till en mer köpkraftig kundgrupp.

Expansion av univers, (antal säljbara adresser)

Boxer

Boxer förvärvades under 2016 för att accelerera expansionen på villamarknaden. Boxer lanserade en bredbandsledd markandsföringskampanj och expansion av sitt fiberunivers under Q1 2017 för att minska konsumentchurnen och öka antalet abonnemang och ARPU. Boxer ger oss även möjligheten att sälja våra tjänster via två varumärken med olika positioner på marknaden.

Nyttja vår styrka i nätverk och hastighetsfördelar

Dagens konsument värderar ett snabbt och stabilt bredband över nästan allt annat. Vi investerar i vårt nätverk varje år för att bibehålla en mycket konkurrenskraftig bredbandslösning.

Stark marknadspenetration för digital-tv med konkurrenskraftiga tjänster

Med Sveriges bredaste utbud av tv & play och kontinuerlig utveckling av Tv Hub, vår fristående boxlösa SVOD tjänst ComBo och våra TVE produkter Com Hem/Boxer Play positionerar vi oss som ett premiumvarumärke inom tv.

Med premiumboxar menas kunder som har en TiVo eller TV Hub