Vår affärsmodell

När vi väl har etablerat ett distributions- och serviceförhållande med fastighetsägaren, kommunikationsoperatören eller husägaren, har de olika abonnenterna (konsumentkunder eller företag) som anslutit sig till vårt nätverk möjlighet att abonnera på vårt kompletta utbud av tjänster.

Vi levererar tjänster via fyra olika distributionsmodeller: (I) Vertikalt Nätverk, (II) Operatörsbyten av Skanovas fiber, (III) Öppna Nätverk och (IV) Digitala Marknätet (DTT).

Vertikalt Nätverk

I en vertikal infrastruktur – vare sig det är koaxialkabel eller fiber – tar Com Hem fullt ansvar för tjänsteleveransen. Avtalet med fastighetsägarna gör det möjligt för oss att erbjuda kunder och fastighetsägare en problemfri tjänst, från service och installation till support. Detta innefattar vanligtvis ett basutbud av tv-tjänster som köps in av fastighetsägaren och ingår i hyran, samt tillgång till våra tjänster för bredband, tv & play och telefoni. Dessa avtal är vanligtvis exklusiva gentemot andra LAN- eller koaxialleverantörer och har en genomsnittlig kontraktstid på tre till fyra år.

Operatörsbyten av Skanovas fiber

Vid operatörsbyte av Skanovas fiber kontrollerar Com Hem elektroniken och kundrelationen från start till slut vilket inkluderar leverans av tjänster till slutkonsument. Accessfibern från huvudnoden hyrs från Telia/Skanova. Här ingår inget basutbud av tv-tjänster.

Öppna Nätverk

I ett öppet LAN äger och bygger fastighetsägaren eller ägaren av stadsnätet fastighetsnätet. Fastighetsnätet administreras vanligtvis av en separat så kallad kommunikationsoperatör (KO) på uppdrag av ägaren. Com Hem är genom iTUX en av flera kommunikationsoperatörer. Kommunikationsoperatören ingår i sin tur avtal med olika tjänsteföretag (däribland Com Hem, Boxer och andra tjänsteleverantörer) som kan erbjuda kunderna sina tjänster på icke-exklusiv grund via det öppna nätet. I ett öppet nät delas ansvaret för leverans av tjänster till slutkunderna mellan flera parter.

Digitala Marknätet

I det digitala marknätet (DTT) ansvarar och driftar Teracom nätet samtidigt som Boxer fungerar som tjänsteleverantör av betal-tv. Tv-signalen från det digitala marknätet täcker 99.8% av alla svenska hushåll med hög tillförlitlighet.