Boxer

”Fokus är nu på att omvandla Boxer från en tv-centrerad till en bredbandsdriven operatör”

Boxer är betal-tv-operatören i det marksända digital-tv-nätet i Sverige med nära 500 000 kunder i villamarknaden. Boxer var en pionjär inom digital-tv i Sverige och är idag ett välkänt varumärke med fokus på frihet: de mest populära linjära tv-kanalerna på ett enkelt sätt, överallt.

För att möta marknadens efterfrågan på fiber lanserade Boxer i januari 2017 egna fiber-produkter både till nuvarande och nya kunder. Inträdet på fibermarknaden, som förväntas öka ARPU och antalet abonnemang samtidigt som konsumentchurnen förväntas minska, är det första steget i att omvandla Boxer från ett tv-centrerat till bredbandsdrivet varumärke.

Sedan inträdet på fibermarknaden och den bredbandsledda marknadsföringskampanjen i Q1 2017 har vi sett en positiv utveckling i bredbandsförsäljning, ARPU och churn. Detta ger oss tillförsikt att strategin fungerar och har möjlighet att leda till tillväxt i framtiden.

Boxer förvärvas för att accelerera villaexpansionen

Com Hem koncernen förvärvade Boxer i september 2016. Förvärvet av Boxer innebär en mycket attraktiv möjlighet för Com Hem koncernen att accelerera sin räckvidd i villamarknaden. Com Hems villaexpansion kommer göra det möjligt för Boxer att sälja marknadsledande bredbands- och tv-tjänster till sin kundbas.

Med varumärket Boxer är Com Hem koncernen den enda leverantören av fast bredband i Sverige med två varumärken som är positionerade olika i marknaden. Detta gör det möjligt för koncernen att ta ytterligare marknadsandelar med Com Hem som ett premiumvarumärke och Boxer med fokus på enkla lösningar till konkurrenskraftiga priser.