Segment Com Hem

Com Hem segmentet är indelat i tre olika affärsområden; konsumentverksamheten, företagsverksamheten och nätverksoperatörsverksamheten.

I vår konsumentaffär säljer vi bredband, tv & play och fast telefoni till hushåll inom vårt univers. I slutet av Q3 2018 levererade vi 1,7 miljoner abonnemang till 999 000 kunder.

I vår företagsaffär säljer vi bredband, fast telefoni och mobiltelefoni mestadels till fåmansbolag/hemmakontor (SoHo). I slutet av Q3 2018 hade vi 47 000 företagskunder, varav 25 000 på vårt eget nätverk.

Vår nätverksoperatörsverksamhet inkluderar intäkter från vår Kommunikationsoperatör, iTux som servar cirka 160 000 hushåll. Nätverksoperatörsverksamheten inkluderar även intäkter från kontrakt med fastighetsägare. Vi har kontrakt med över 20 000 olika fastighetsägare.