Bredband

”En central del i omvandlingen av Com Hem har handlat om att bli den marknadsledande bredbandsleverantören i Sverige”

Bredband 2014 2015 2016 2017
Abonnemang, 000' 612 658 702 750
   Nettotillskott, 000' 53,5 46,7 43,9 47,8
Intäkter, MSEK 1 461 1 666 1 862 2 079
Genomsnittlig intäkt per kund, SEK 210 219 229 239

Vi har gjort stora investeringar i vår nätverkskapacitet för att kunna leverera marknadsledande prestanda för våra kunders fasta och trådlösa bredband. Till följd av dessa investeringar har Com Hem uppnått ett mycket bra resultat i ett flertal oberoende prestandamätningar, bl.a. Netflix Speed Index och Google Video Quality Report

Com Hem har legat högre än alla de största konkurrenterna på Netflix ISP Speed Index sedan 2014 och har legat högre än alla konkurrenter i 33 månader i rad fram till februari 2018.

Enligt Google Video Quality Report för Sverige ligger Com Hem högst med 96% av alla streamningar i HD mellan 20:00-21:00. Datat i grafen är från december 2017.

Vi ökade antalet bredbandsabonnenter med 5 procent under Q3 2018 (jämfört med Q3 2017), samtidigt som valet av högre hastigheter hos våra bredbandskunder resulterade i en 13-procentig ökning av genomsnittshastigheten i kundbasen till 158 Mbit/s.

Våra bredbandstjänster är attraktivt prissatta jämfört med konkurrenter

Vårt bredbandsuppgraderingsprogram

Våra uppgraderingar bygger på den nya CCAP-teknologin (Converged Cable Access Platform) som gör det möjligt för oss att fördubbla kapaciteten hos kunder med betydligt lägre investeringar jämfört med nuvarande teknologi. Med CCAP har vi även tagit det första steget mot DOCSIS 3.1 som är nästa DOCSIS-standard (Data Over Cable Service Interface Specification), vilket gör det möjligt för oss att leverera över 1 Gbit/s i koaxialkabelinfrastrukturen och fördubbla kapaciteten.