Digital-tv

”Vi anpassar vår tv-plattform och innehåll för att möte kunders efterfrågan”

Digital-tv 2014 2015 2016 2017
Abonnemang, 000' 618 635 644 655
   Nettotillskott, 000' 21,1 17,7 8,2 10,8
Intäkter, MSEK 1 737 1 785 1 855 1 886
Genomsnittlig intäkt per kund, SEK 242 238 243 243

I en snabbt växande tv-marknad där konsumtionen skiftar från traditionellt linjärt innehåll levererat via en tv-box mot streamat innehåll till flera enheter direkt över internet är det viktigt för en tv-distributör att anpassa sig. För att säkra vår position som Sveriges ledande leverantör av tv och dra nytta av utvecklingen i marknaden arbetar Com Hem ständigt för att utveckla sitt tv-erbjudande.

Inom vårt sortiment av tv-tjänster kan vi erbjuda något till varje typ av videokonsument på marknaden. Oavsett om du föredrar en traditionell linjär tv-upplevelse eller en modernare on demand tjänst med eller utan hårdvara kan du nu hitta den i Com Hems produktportfölj. Vi tror att friheten att välja kommer att göra kunderna nöjdare, få dem att stanna längre och därigenom säkra en långsiktig stark tillväxt för vår tv-verksamhet

Tv Hub

Under 2018 lanserade Com Hem nästa generationens tv-produkt; Tv Hub. Tv Hub, som nu är vårt primära erbjudande inom tv tillsammans med TiVo, är kompatibel med alla våra infrastrukturer och kommer att vara tillgängligt för både Com Hem och Boxers kunder. Den bygger på Androids ekosystem vilket möjliggör kostnadseffektiv utveckling, snabba och flexibla uppdateringar och ger kunder tillgång till tredje parts applikationer. Användargränssnittet är utformat för att ge enkel åtkomst till icke linjärt innehåll med förbättrade söknings- och anpassningsfunktioner, vilket ger ett betydligt bättre sätt att titta på OTT och on demand innehåll utan att äventyra den linjära tv-upplevelsen.

Com Hem Tv Hub bänk

ComBo

ComBo, som utvecklades internt samtidigt som Tv Hub är Com Hems första steg som leverantör av en boxlös SVOD-tjänst. Givet vår storlek som distributör av videoinnehåll är en OTT-tjänst ett naturligt nästa steg för Com Hem eftersom vi kan utnyttja vår förmåga att kombinera det bästa on demand innehållet och leverera det till konsumenter som lever inom vårt univers men som inte nödvändigtvis konsumerar traditionell tv. Detta öppnar ett helt nytt segment på marknaden för Com Hem och kan potentiellt bli en betydande tillväxtmotor med tiden.

Com Hem Play

Com Hem Play som är vår app-baserade ”over the top” (OTT) service gick under 2016 från att vara en TiVo exklusiv funktion till att bli en del i samtliga aktuella tv-paket samt i majoriteten av de befintliga paketen vilket innebär att kunder utan TiVo för första gången har tillgång till vårt on-demand innehåll.

Com Hem Play har nu också stöd för både AirPlay och Chromecast vilket gör det enklare för kunder att släppa loss kraften i innehållet var de än befinner sig.

Med Com Hem Play kan kunder:

  • Nå det bredaste utbudet av tv & play, var och närsomhelst
  • Se sitt utbud på både Android och iOS enheter
  • Casta sitt tv-utbud genom Chromecast eller AirPlay
  • Starta inspelningar på sin TiVo box

TiVo

Vår premiumboxar, TiVo och TV Hub, fortsätter att vara drivande för nykundsupptaget och har nu en penetration på 42% av hela digital-tv-kundbasen.

Med premiumboxar menas kunder som har en TiVo eller TV Hub

Våra digital-tv-tjänster är attraktivt prissatta jämfört med konkurrenter.