Konsumentverksamhet

”Com Hem är i en bra position med ett etablerat premiumvarumärke på flerfamiljshusmarknaden och en stor möjlighet att expandera i villamarknaden”

Vi har en stark och effektiv kabelverksamhet

Vår strategi inom konsumentverksamheten i segment Com Hem, vilket vi kallar för ”more-for-more”, bygger på att öka kundnöjdhet för att kunna styra prissättningen. Modellen har varit framgångsrik vilket man kan se på ökning av konsument-ARPU, minskningen i konsumentchurn och den stadiga tillväxten i unika konsumentkunder och abonnemang.

Konsumentverksamhet 2014 2015 2016 2017
Unika kunder, 000' 876 911 945 983
   Nettotillskott, 000' 46,1 35,0 33,9 38,4
Intäkter, MSEK 3 647 3 863 4 093 4 287
Genomsnittlig intäkt per kund 360 361 369 372
Churn 15,1% 13,2% 13,2% 13,1%

Vi avser fortsätta vidareutvecklingen av kraftfulla digitala tjänster inom tv och bredband. Vi ska fortsätta leverera tillväxt genom merförsäljning till tv- och bredbandskonsumenter, paketerbjudanden med tv och bredband till kunder med bara en av tjänsterna och merförsäljning till våra kunder med basutbud av tv.

Expansion in i villamarknaden

Com Hem har tidigare mestadels varit aktiv i marknaden för flerfamiljshus men beslutade under 2016 att även gå in i villamarknaden. I slutet av Q3 2018 hade Com Hem segmentet adderat ungefär 970 000 hushåll i villamarknaden sedan expansionens start vilket ger oss tillförsikt att vi kan nå vårt mål.