Nätverksoperatör 2014 2015 2016 2017
Säljbara addresser, 000' 1 876 1 968 2 265 2 628
Intäkter, MSEK 849 786 777 842