Verksamhetsöversikt

Vi tillhandahåller digital underhållning och kommunikation till närmare 1,5 miljon kunder anslutna till vårt nätverk via avtal med fastighetsägare, kommunikationsoperatörer och privata husägare.

Com Hem koncernen verkar genom två operativa segment, Com Hem och Boxer. Segment Com Hem säljer tjänster till konsumenter och företag i marknaden för flerfamiljshus och villamarknaden och driver kommunikationsoperatören iTUX. Segment Boxer säljer tjänster till konsumenter, mestadels i villamarknaden.